ID:
Heslo:


Projekt: Asistent pedagoga v inkluzivním vzdělávání

Anotace:
Podstatou projektu je komparace pojetí role asistenta pedagoga v běžném a v alternativním školství. Projekt zaměřen zejména na zjištění míry a způsobu spolupráce mezi učitelem a asistentem pedagoga v rámci edukačního procesu žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.

DOBA TRVÁNÍ:
1.3. - 31. 12. 2017


English   Facebook
© 2008 webmaster