ID:
Heslo:


Projekt: Inovace předmětu Volnočasové aktivity ve speciální pedagogice

Anotace: Projekt je zaměřen na inovaci a zvýšení kvality výuky předmětu „Volnočasové aktivity ve speciální pedagogice“. Tento předmět lze vzhledem k zaměření studia (Speciální pedagogika – vychovatelství) považovat za profilový a úzce se vztahující k uplatnění absolventů. Realizovaná inovace respektuje aktuální integrační (inkluzivní) tendence v oblasti podpory jedinců se speciálními vzdělávacími potřebami a připravuje absolventa na využívání nejnovějších metod, postupů a pomůcek v rámci podpory cílové skupiny dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami ve volném čase.

Stav: Řešení projektu je ukončeno.


English   Facebook
© 2008 webmaster