ID:
Heslo:


Projekt: Vzdělávejme společně děti předškolního věku v Liberci

Číslo projektu: CZ.02.3.61/0.0/0.0/15_007/0000249

Anotace: Projekt podporuje nástup dětí ze socioekonomicky znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí do mateřských škol. Podporuje děti i rodiče v rámci adaptačního období po nástupu do mateřské školy. Řešitelem projektu je Statutární město Liberec, TUL je partnerem projektu. Doba řešení projektu je 3 roky (2016 – 2019).

Stav: Projekt je v řešení.


English   Facebook
© 2008 webmaster