ID:
Heslo:


TAČR
Název projektu: Inovace krizového řízení pobytových sociálních služeb pro seniory
Termín realizace: 5/2021 - 4/2023
Řešitelský tým: Kateřina Thelenová, Lenka Nádvorníková, Martin Korych, Pavel Kliment
Aplikační garant: Dům seniorů Liberec - Františkov
Hlavní výstupy: metodika, odborné texty, workshopy, konference

OPVVV
 • Vzdělávejme společně děti předškolního věku v Liberci
 • Učitelem moderně a odborně – podpora učitelského vzdělávání na FP TUL
 • Společenství praxe pro podporu vzdělávání – SPPPV

 • OPVK
 • Implementace nových forem výuky ve speciální pedagogice
 • Podpora osobnostní a sociální výchovy v inkuzivním vzdělávání

 • FRVŠ
 • Vytvoření online předmětu Metodika vyhledávání a získávání informací
 • Inovace předmětu Seminář k bakalářské práci
 • Inovace studijního předmětu Obecná pedagogika

 • SGS
 • Tvorba screeningového testu motorických dovedností
 • Specifické poruchy učení a chování v inkluzivním prostředí školy
 • Děti s orofaciálními rozštěpy ve škole
 • Asistent pedagoga v inkluzivním vzdělávání
 • Celoživotní učení jako forma aktivizace seniorů

 • Fond vzdělávací politiky MŠMT
 • Podpora studijní úspěšnosti studentů NMgr. Speciální pedagogika mimořádně přijatých v akademickém roce 2015/2016 na FP TUL

 • Institucionální plán pro r. 2016
 • Inovace předmětu Volnočasové aktivity ve speciální pedagogice

 • Mezinárodní
 • HESD - Higher Education of Students with Disabilities (projekt realizovaný ve spolupráci s Linnaeus University, Švédsko) • English   Facebook
  © 2008 webmaster