ID:
Heslo:

Třísemestrový kurz ke splnění kvalifikačních předpokladů pro pedagogické pracovníky, kteří vykonávají nebo chtějí vykonávat přímou speciálně pedagogickou činnost u osob se speciálními vzdělávacími potřebami.

Leták


English   Facebook
© 2008 webmaster