ID:
Heslo:

Studijní program - Speciální pedagogika

Studijní obor Speciální pedagogika pro vychovatele (Bakalářské studium)
Cílem studia je získání potřebných kompetencí v rozsahu daným bakalářským studijním programem. Získané vědomosti, dovednosti a pracovní návyky dokáže studující aplikovat zejména při výchovné speciálně pedagogické činnosti.

Studijní program Speciální pedagogika (navazující magisterský program)
Absolvent tohoto navazujícího magisterského programu získává plnou kvalifikaci pro výkon povolání Speciální pedagog podle Zákona o pedagogických pracovnících §18 písmeno a).
V akademickém roce 2017/2018 se tento obor neotevírá.
English   Facebook
© 2008 webmaster