ID:
Heslo:

Studijní program - Speciální pedagogika

Studijní obor Speciální pedagogika pro vychovatele (Bakalářské studium)
Cílem studia je získání potřebných kompetencí v rozsahu daným bakalářským studijním programem. Získané vědomosti, dovednosti a pracovní návyky dokáže studující aplikovat zejména při výchovné speciálně pedagogické činnosti.
English   Facebook
© 2008 webmaster