ID:
Heslo:

Studijní program: Sociální práce

Bakalářské studium v kombinované formě

Cílem studia je získání potřebných kompetencí v rozsahu daném bakalářským studijním programem, především zvládnutí teoretických poznatků, získání praktických dovedností, sociálních a profesionálních kompetencí, které absolvent dokáže využít a rozvíjet při výkonu sociální práce a umí je aplikovat při práci s klientem.

English   Facebook
© 2008 webmaster