ID:
Heslo:

Z hlediska rychlého a přesného administrativního předání semestrálních prací vyučujícím je třeba, aby titulní strana všech semestrálních prací obsahovala následující údaje:

Programy (kurzy) celoživotního vzdělávání

Název kurzu:
Ročník/semestr:
Akademický rok:Jméno a příjmení vyučujícího:
Název předmětu:
Název semestrální práce:


Jméno a příjmení studujícího:Datum přijetí práce: uvádí KSS v den přijetíSeminární práce, prosíme, odevzdávejte vyučující/mu v elektronické podobě;
a pokud ve formě tištěné, tak do schránky před sekretariátem KSS,
nebo osobně vyučující/mu. Jejich zaslání poštou totiž pro pracovnice katedry
znamená velkou administrativní zátěž.English   Facebook
© 2008 webmaster