ID:
Heslo:

Administrativní požadavky pro vypracování BP/DP naleznete na webových stránkách FP v odkazu pro studenty - diplomové a bakalářské práce.

Studenti odevzdají jeden výtisk bakalářské práce na sekretariát katedry. Práce může být vytištěna oboustranně a pevně svázána např. do kroužkové vazby, do desek a pod. Tato práce bude studentovi po obhajobě vrácena.


English   Facebook
© 2008 webmaster