ID:
Heslo:

Administrativní požadavky pro vypracování BP/DP naleznete na webových stránkách FP v odkazu pro studenty - diplomové a bakalářské práce.

Od ak. roku 2018/2019 se DP/BP odevzdává následovně:

na DFP - 1x originál práce v pevné vazbě se všemi náležitostmi (viz web FP TUL) - práce bude pouze překontrolována,  studijní referentka potvrdí správnost a práci vrátí.

na sekretariát katedry - originál práce (který prošel kontrolou), 1 kopii  DP/BP práce (kopie může být v libovolné vazbě a může být vytištěna oboustranně), elektronickou verzi práce buď na CD, nebo zaslat emilem paní Sadvarové.


English   Facebook
© 2008 webmaster