ID:
Heslo:

UPOZORŇUJEME, ŽE OD LEDNA 2021 JSOU PLATNÉ NOVÉ OKRUHY K SZZ  (viz web FP TUL).


Státní závěrečné zkoušky bakalářského studijního programu Speciální pedagogika se budou konat takto:

specializace logopedie ve dnech 2., 3. a 9. 6. 2022
specializace etopedie ve dnech 10., 14. a 16. 6. 2022

Studenti se dostaví v příslušný den a hodinu do suterénu budovy "P" TUL (Komenského 2, Liberec) k učebnám dle rozpisu.

Rozpis na konkrétní časy naleznete zde

Ke státním závěrečným zkouškám si nezapomeňte s sebou přinést občanský průkaz.

Je třeba, aby studenti, kteří jsou přihlášeni ke státním závěrečným zkouškám, ale z jakéhokoliv důvodu (nemoc apod.) se nemohou zkoušky zúčastnit, se na Portálu FP TUL odhlásili ze státních závěrečných zkoušek.   

Přejeme Vám hodně úspěchů nejen při státních závěrečných zkouškách.
English   Facebook
© 2008 webmaster