ID:
Heslo:

Státní závěrečné zkoušky bakalářského studijního programu Speciální pedagogika se budou konat dne 22. srpna 2018 v 1. patře budovy "P" TUL (Komenského 2, Liberec). Přihlášení studenti se dostaví v daný den takto: studenti specializace logopedie v 8:15 hodin a specializace etopedie ve 14:00 hodin.

Státní závěrečné zkoušky navazujícího magisterského studijního programu Speciální pedagogika se budou konat ve dnech 20. a 31. srpna 2018 v 1. patře budovy "P" TUL (Komenského 2, Liberec). Přihlášení studenti se dostaví takto: studenti specializace Psychopedie - etopedie dne 20. 8. 2018 v 11:15 hodin, specializace Učitelství 31. 8. 2018 v 7:20 hodin a specializace Logopedie - surdopedie 31. 8. 2018 v 13:30 hodin.

Ke státním závěrečným zkouškám si nezapomeňte s sebou přinést občanský průkaz a uzavřený index.

Je třeba, aby studenti, kteří jsou přihlášeni ke státním závěrečným zkouškám, ale z jakéhokoliv důvodu (neuzavřený index, nemoc apod.) se nemohou zkoušky zúčastnit, se na Portálu FP TUL odhlásili ze státních závěrečných zkoušek.   

Přejeme Vám hodně úspěchů nejen při státních závěrečných zkouškách.
English   Facebook
© 2008 webmaster