ID:
Heslo:

Státní závěrečné zkoušky bakalářského studijního programu Speciální pedagogika se budou konat dne 16. ledna 2019 v 1. patře budovy "P" TUL (Komenského 2, Liberec). Přihlášení studenti se dostaví v daný den v 14:00 hodin.

Státní závěrečné zkoušky navazujícího magisterského studijního programu Speciální pedagogika se budou konat ve dnech 15. a 16. ledna 2019 v 1. patře budovy "P" TUL (Komenského 2, Liberec). Přihlášení studenti se dostaví takto: studenti specializace Učitelství dne 15. ledna 2019 v 9:15 hodin a specializace Psychopedie - etopedie dne 15. ledna 2019 v 11:30 hodin; specializace Logopedie - surdopedie dne 16. ledna 2019 v 8:15 hodin.

Ke státním závěrečným zkouškám si nezapomeňte s sebou přinést občanský průkaz.

Je třeba, aby studenti, kteří jsou přihlášeni ke státním závěrečným zkouškám, ale z jakéhokoliv důvodu (nemoc apod.) se nemohou zkoušky zúčastnit, se na Portálu FP TUL odhlásili ze státních závěrečných zkoušek.   

Přejeme Vám hodně úspěchů nejen při státních závěrečných zkouškách.
English   Facebook
© 2008 webmaster