ID:
Heslo:

Doporučujeme studentům před nástupem na odbornou praxi uzavřít Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě pro případ, že by v průběhu praxe způsobili určitou škodu (např. neúmyslné poškození zařízení). Nelze použít běžnou pojistku odpovědnosti za škodu způsobenou zaměstnavateli (ta se na výkon odborných praxí nevztahuje), ani pojistku TUL. Pojistku doporučujeme uzavřít na celý kalendářní rok, během nějž lze absolvovat odbornou praxi pro druhý i třetí ročník.


Informace k výkonu odborné praxe pro všechny ročníky kombinované formy studia naleznete na Moodle.

English   Facebook
© 2008 webmaster