ID:
Heslo:

Administrativní požadavky pro vypracování BP naleznete na webových stránkách FP v odkazu pro studenty - diplomové a bakalářské práce.

Od ak. roku 2018/2019 se BP odevzdává následovně:

na DFP - 1x originál práce v pevné vazbě se všemi náležitostmi (viz web FP TUL) - práce bude pouze překontrolována,  studijní referentka potvrdí správnost a práci vrátí.

na sekretariát katedry - originál práce (který prošel kontrolou), elektronickou verzi práce buď na CD, nebo zaslat emilem paní Sadvarové, a kopii práce (může být tištěna oboustranně a libovolně svázaná).

English   Facebook
© 2008 webmaster