ID:
Heslo:

Z hlediska rychlého a přesného administrativního předání semestrálních prací vyučujícím je třeba, aby titulní strana všech semestrálních prací obsahovala následující údaje:


Bakalářské programy


Studijní program:
Studijní obor:
Ročník/semestr:
Akademický rok:
Jméno a příjmení vyučujícího:
Název předmětu:
Název semestrální práce:
Jméno a příjmení studujícího:
Datum přijetí práce:(uvádí KSS v den přijetí)


Seminární práce, prosíme, odevzdávejte vyučující/mu v elektronické podobě; a pokud ve formě tištěné, tak do schránky před sekretariátem KSS, nebo osobně vyučující/mu. Jejich zaslání poštou totiž pro pracovnice katedry znamená velkou administrativní zátěž.
English   Facebook
© 2008 webmaster