ID:
Heslo:

Doporučujeme studentům před nástupem na odbornou praxi uzavřít Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě pro případ, že by v průběhu praxe způsobili určitou škodu (např. neúmyslné poškození zařízení). Nelze použít běžnou pojistku odpovědnosti za škodu způsobenou zaměstnavateli (ta se na výkon odborných praxí nevztahuje), ani pojistku TUL. Pojistku doporučujeme uzavřít na celý kalendářní rok, během nějž lze absolvovat odbornou praxi pro druhý i třetí ročník.

Předběžné informace k výkonu odborné praxe pro 1. ročník ak. roku 2017/2018 naleznete zde.
Případné další dotazy směřujte na email: lenka.nadvornikova@tul.cz

Veškeré informace k výkonu odborné praxe po dobu celého studia naleznete na Moodle.
(Přístupové heslo do systému obdrží studenti na úvodu do studia)English   Facebook
© 2008 webmaster