ID:
Heslo:

DOPORUČENÉ STUDIJNÍ PŘEDMĚTY pro ak. rok 2021/2022

Studijní program Speciální pedagogika - předzápis do 3. ročníku
Studijní obor Speciální pedagogika  kombinovaná forma
Studijní obor Speciální pedagogika  prezenční forma

Studenti si předzapisují pouze předměty určené pro daný ročník, případně nesplněné předměty z předchozího studia.

English   Facebook
© 2008 webmaster